رزومه شرکت

شرکت پاکرویان کیارش به شماره ثبت 421070وشناسه ملی 10320736629ومجوزرسمی و صلاحیت از اداره کار وتعاون اجتماعی سالها سابقه درخشان در امر نظافت ،نظافت منازل ، نظافت راهپله،نظافت شرکت ،بسته بندی اثاث ،جابجای،چیدمان اثاث،اعزام مهماندار خانم وآقای جوان در سراسر تهران آماده عقد قرارداد رسمی با ارگانهای دولتی وخصوصی میباشد.