گارانتی کیفیت خدمات

در تمامی مراحل توسط تیم پشتیبانی پاکرویان کیارش گارانتی کیفیت خدمات کنترل میشود و درصورت عدم رضایت مشتری در یک ساعت اول کافی است با تیم پشتیبانی تماس گرفته و سرویس سفارش بدون پرداخت هزینه ای لغو و یا جایگزین میشود.

متخصصان مطمئن

دسترسی به متخصصان مطمئن در هر موقعیت ومشکلی به متخصص پاکرویان کیارش پس از تکمیل مدارک وگذرانندن مراحل آموزشی از فیلترهای ماتایید هویت میشوند دسترسی داشته باشیدتا از تجربه استفاده از خدمات مطمئن را امتحان کنید.

سهیم بودن درکار خیر

باتوجه به اینکه اکثر پرسنل شاغل در مجموعه ما از میان افراد کم بضاعت و سرپرست خانوار انتخاب می شوند که بعد از آموزشهای لازم ورد شدن از فیلترهای شرکت پاکرویان کیارش با توجه به عدم سوء پیشینه ونداشتن اعتیاد از معیارهای اصلی این شرکت میباشد در این مجموعه فعالیت میکنند به نوعی کار عام المنفعه می باشد شما نیز میتوانید در این امر خیر سهیم شوید.